Portfolio page

תיאור כללי

  • תיאור כללי: רכישת קומפלקס מגורים מסוג town homes המכיל 10 דירות יוקרה, ביצוע הליך פרצלציה (condo conversion) ומכירת כל דירה בנפרד. הקומפלקס ממוקם בעיר North Bergen - NJ המבוקשת בשל סמיכותה למנהטן. קומפלקס המגורים ירשם על שמם של המשקיעים כחלק משותפות מוגבלת שתוקם לטובת העסקה.למידע נוסף לחץ