Portfolio page

תיאור כללי

  • תמ"א 38/3 במרכז העיר ראשון לציון, אזור המערב הישן, שכונת כצנלסון בקרבת המכללה למנהל. רחוב קריית ספר הינו רחוב חד סטרי ושקט ללא קומת מסחר. הפרויקט הינו מסוג התחדשות עירונית, תמ"א 38/3, חיזוק הבניין ושיפוצו כנגד רעידות אדמה ותוספת שתיים וחצי קומות + דירת-גן לטובת היזם למכירה.
    סטטוס פרויקט: היתר בנייה התקבל
    ראשוניות בחלוקת רווחים לפני היזם (מעוגן בחוזה משפטי)