Portfolio page

תיאור כללי

  • רכישת מגרש לבניית 4 בתים בניו-ג'רזי ומכירתם. המגרש נמצא בשכונה איכותית המאופיינת במשפחות אמידות, שוכן בסמוך לדרכי הגעה מרכזיות למנהטן.
    השותפות המוגבלת תירשם כבעלים של הקרקע
    היתר בנייה התקבל למידע נוסף לחץ